Daniëlle Meskers

06-12590560

Privacy verklaring

Privacyverklaring Qimmiq Honden Trainingen

Qimmiq Honden Trainingen verwerkt een aantal persoonlijke gegevens van u om de cursus/workshop met uw dier te kunnen uitvoeren en de bijbehorende financiële afronding te kunnen doen. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij dit doen en hoe lang wij ze bewaren. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Uiteraard zijn voorgaande jaren de persoonlijke gegevens van eerdere klanten altijd zorgvuldig verwerkt.

 

Privacyverklaring Qimmiq Honden Trainingen

Qimmiq Honden Trainingen, gevestigd aan Roessel 13, 5761RP Bakel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Postadres: Roessel 13, 5761RP Bakel
 • Website: www.qimmiqhondentrainingen.nl
 • Email: qimmiqhondentrainingen@gmail.com
 • Telefoonnummer: +31 6 12590560
 • Kamer van Koophandel: KvK nummer: 59822694

 

Gegevensbescherming van Qimmiq Honden Trainingen.

Danielle Meskers is de is de Functionaris Gegevensbescherming van Qimmiq Honden Trainingen. Zij is te bereiken via qimmiqhondentrainingen@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qimmiq Honden Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

Als aanvulling verwerken wij voor de dienstverlening de volgende gegevens van uw dier:

 • Naam,
 • Diersoort,
 • Ras
 • Geslacht
 • Leeftijd

 

Qimmiq Honden Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het volgen van cursus/workshop met uw dier.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Qimmiq Honden Trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de boekhouding en belastingaangifte. Geautomatiseerd

 • Personalia: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte).
 • Adres: maximaal 7 jaar (wettelijke verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte).
 • E-mailadres op mailinglijst: maximaal 7 jaar, of tot u uzelf hebt uitgeschreven. In iedere mail die u van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee u uzelf altijd kunt afmelden. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief (we maken gebruik van Mailpoet, klik https://www.mailpoet.com voor meer informatie over het privacy beleid van Mailpoet) ), automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.
 • Het papieren klantendossier van uw dier: maximaal 7 jaar na de laatste inzage/aanvulling van het klantendossier.

 

Privacy beleid andere websites

Op www.qimmiqhondentrainingen.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. Delen van persoonsgegevens met derden Qimmiq Honden Trainingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qimmiq Honden Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Qimmiq Honden Trainingen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Facebook

Qimmiq Honden Trainingen heeft een Facbook pagina waar regelmatig items gedeeld worden die betrekking hebben op onze werkzaamheden. Facebook is een social netwerk site, waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met anderen.  Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier

 

Social Media Buttons

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten van onze website en facebookpagina te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen (de privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen).
Facebook
YouTube
Google

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qimmiq Honden Trainingen gebruikt tot heden geen cookies.

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qimmiq Honden Trainingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar qimmiqhondentrainingen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Qimmiq Honden Trainingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijze beveiliging persoonsgegevens

Qimmiq Honden Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vitaaldier.nl. Wijzigingen in deze Privacyverklaring Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien Qimmiq Honden Trainingen mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Qimmiq Honden Trainingen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar qimmiqhondentrainingen@gmail.com

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial