Daniëlle Meskers

06-12590560

Huisregels

Algemeen

 • Qimmiq is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel, opgelopen voor, tijdens of na de lessen. De eigenaar/handler van de hond traint op eigen risico en is zelf aansprakelijk voor schade/letsel aan zichzelf, de hond of derden. 
 • Indien u een les niet aanwezig kunt zijn, dit voor aanvang van de les doorgeven aan de trainer per SMS.
 • Bij (langdurige) afwezigheid ( met geldige reden zoals bv loopsheid teefjes, langdurige lichamelijke blessures hond/handler) is geen restitutie van (resterend) cursusgeld mogelijk. In overleg met de trainer is inhalen in een volgend lesblok mogelijk tot max 6 maanden na gemist lesblok. Of dmv privelessen, eenderde van het aantal gemiste lessen ( bv 3 lessen gemist door loopsheid, kan omgezet worden in 1 priveles op de qimmiqlokatie)
 • Bij (zeer) slecht weer kan de trainer de les afmelden, deze wordt altijd ingehaald zonder extra kosten. 

Huisregels

Bij het betreden van de locatie worden de volgende veiligheid-, en fatsoensnormen in acht genomen: 

 • Op het hele terrein dient de hond aangelijnd te zijn met een vaste lijn van ca 3 mtr, vaste halsband of tuig ( geen flexlijn en slip-of halfcheck halsband). 
 • De handler zorgt ervoor dat de honden , aangelijnd , geen contact met elkaar hebben, dit om te voorkomen dat de lijnen verstrikt raken. Tijdens de les kan de hond los als de trainer dit aangeeft. 
 • Laat de hond voor de les uit. Eventuele ongelukjes dient de handler zelf op te ruimen met een eigen meegebrachte poepzakjes, en deze te deponeren in de daarvoor bestemde  bak of afvalbak. Dit geldt voor het hele terrein, dus ook de parkeerplaats en de groenstroken buiten het veld. 
 • Overig afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gegooid. 
 • Er geldt een rookverbod, en mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op de trilfunctie. 
 • We werken met positieve training methoden en diervriendelijk, lichamelijke correcties of geweld tegen eigen en/of andere honden en mensen wordt niet getolereerd. Dit kan uitsluiting van de training tot gevolg hebben, zonder enige teruggave van lesgeld. 
 • Mensen behandelen elkaar met respect, schelden is niet toegestaan. 
 • Cursisten dienen op tijd voor de les aanwezig te zijn om verstoring te voorkomen. Toeschouwers kunnen langs het veld plaats nemen. Kinderen mogen mee als ze geen afleiding veroorzaken en mogen niet rennen of gillen.

 

Gezondheid

 • Zowel hond als handler is gezond. 
 • Als de hond ziek is, of mank loopt kan hij niet meedoen aan de les. Als er meerdere lessen hierdoor uitvallen kunnen deze in een volgend cursusblok ingehaald worden of in overleg met de trainer. Restitutie cursusgeld is niet mogelijk.
 • Loopse teven mogen 3 weken niet op het veld. De reu-en raken hierdoor van de kaart en alle andere groepen die gebruik maken van het veld hebben hier ook last van. Inhalen van de lessen kan in een volgend cursusblok of in overleg met de trainer. Restitutie cursusgeld is niet mogelijk
 • Indien de hond een medische aandoening of beperking heeft dient dat kenbaar gemaakt aan de trainer zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 • Inentingen moeten in orde zijn, mede omdat er ook nog diverse puppen-groepen op het veld trainen. Titerbepalingen zijn geldig.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial