Daniëlle Meskers

06-12590560

Huisregels

Algemeen

•Qimmiq is niet aansprakelijk voor schade of letsel, opgelopen voor,tijdens of na de lessen.De eigenaar/handler van de hond traint op eigen risico en is zelf aansprakelijk voor schade/letsel aan zichzelf, de hond of derden.

 

•Als je een les niet aanwezig kunt zijn, dit ruim voor aanvang van de les doorgeven aan Qimmiq per SMS of Whats App. Eventueel inhalen kan in overleg met Qimmiq

 

•Bij (langdurige) afwezigheid zonder afmelding is geen restitutie van (resterend)cursusgeld mogelijk.

 

•Bij (zeer) slecht weer kan Qimmiq de les afmelden, deze wordt altijd ingehaald zonder extra kosten.

 

•Handler is ten minste 16 jaar. Indien de handler jonger is dan graag even contact met Qimmiq.

 

 

Huisregels

Bij het betreden van de locatie worden de volgende veiligheids-, en fatsoensnormen in acht genomen:

 

•Op het hele terrein dient de hond aangelijnd te zijn met een vaste lijn van ca 3 mtr, vaste halsband of tuig ( geen flexlijn en slip-of halfcheck halsband)

 

•De handler zorgt ervoor dat de aangelijnde honden geen contact met elkaar hebben, dit om te voorkomen dat de lijnen verstrikt raken. Tijdens de les kan de hond los als de trainer dit aangeeft.

 

•Laat de hond vóór de les uit. Eventuele ongelukjes dient de handler zelf op te ruimen met zelf meegebrachte poepzakjes, en deze te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak. Dit geldt voor het hele terrein, dus ook op de parkeerplaats en de groenstroken buiten het veld. Indien er geen bak aanwezig is dient het meegenomen te worden en elders gedeponeerd te worden in een afvalbak.

 

•Overig afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gegooid.

 

•Er geldt een rookverbod, en mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op de trilfunctie.

 

•We werken met positieve/druk vrije trainingsmethoden en diervriendelijk. Lichamelijke correcties en geweld tegen eigen en/of andere honden en mensen wordt niet getolereerd. Dit kan uitsluiting van de training tot gevolg hebben, zonder enige teruggave van lesgeld.

 

•Mensen behandelen elkaar met respect, schelden is niet toegestaan.

 

•Cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn om verstoring te voorkomen.Toeschouwers kunnen langs het veld plaats nemen. Kinderen mogen mee als ze geen afleiding veroorzaken en mogen niet rennen of gillen.

 

Gezondheid

•Zowel hond als handler zijn gezond.( Een lichamelijke beperking hoeft geen belemmering te zijn!)

 

•Als de hond ziek is, of mank loopt kan hij niet meedoen aan de les. Als hierdoor meerdere lessen uitvallen kunnen deze in een volgend cursusblok ingehaald worden of in overleg met Qimmiq.

 

•Loopse teven mogen 3 weken niet op het veld komen. De reuen raken hierdoor van de kaart en alle andere groepen die gebruik maken van het veld hebben hier ook last van. Inhalen van de lessen kan in een volgend cursusblok, altijd in overleg met Qimmiq

 

•Indien de hond een medische aandoening of beperking heeft dient dat kenbaar te worden gemaakt aan de trainer zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

 

•Inentingen moeten in orde zijn, mede omdat er ook nog diverse puppen-groepen op het veld trainen. Titer bepalingen zijn geldig.